ขั้นตอนการฝากเงินและถอนเงิน (แจ้งฝากเงิน-ถอนเงิน)

ขั้นตอนการ แจ้งฝากเงิน-ถอนเงิน ของเว็บ FIFA55 มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก


วิธีการฝากเงินกับเว็บ FIFA55 ( แจ้งฝากเงิน-ถอนเงิน )

1.เข้าสู่ระบบโดยใช้ User ID ของลูกค้า หากยังไม่มีให้คลิก >> สมัคร FIFA55

 • เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ กรณีเข้าหน้าเว๊บแล้วเป็นภาษาอังกฤษ ให้กดเปลี่ยนภาษาให้เป็น “ ภาษาไทย ”

2.เลือกเมนู “ ฝาก/ถอน ” จะปรากฏหน้าต่างสำหรับการแจ้งฝาก/ถอนเงิน


3. เลือกหัวข้อ “การฝากเงิน แจ้งฝาก FIFA55” กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่มีให้ครบถ้วน

1 . ATM ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านตู้กดเงินสด หรือ ATM

 • Internet Banking ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านหน้าเว็บของธนาคาร
 • Mobile Banking ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่าน Application บนมือถือของธนาคาร
 • ฝากเงินสด ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านตู้ฝากเงินสด หรือ CDM
 • เค้าเตอร์ธนาคาร ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร

2. โอนเงินจากธนาคาร เลือกธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการการโอนเงิน

3. จำนวนเงินที่ต้องการฝาก ใส่จำนวนเงินที่ต้องการฝาก

– ลูกค้าฝากห้าพันให้แจ้งเฉพาะตัวเลข 5000 ห้ามใส่เครื่องหมาย “,” เช่น 5,000

4. ชื่อบัญชีที่ใช้โอนเงิน ระบุชื่อบัญชีที่ใช้ในการโอนเงินของลูกค้า

5. เลขที่บัญชีที่ใช้โอน ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้โอนเงินของลูกค้า

6. วันเวลาที่โอนเงิน ระบุ วันที่/เดือน/ปี และเวลา เช่น 27/11/2015 12.51

7. โอนเงินเข้าธนาคาร เลือกธนาคารของทางเว็บที่ลูกค้าทำการโอนเงินเข้ามา

8. โอนเงินเข้าเลขที่บัญชี ระบุเลขบัญชีธนาคารของทางเว็บที่ลูกค้าได้ทำการโอนเงินเข้ามา

9 .ทำการฝาก ปุ่มสำหรับกดยืนยันเพื่อส่งข้อมูลการ แจ้งฝากเงิน FIFA55 เป็นอันเสร็จสมบูรณ์.


ขั้นตอนวิธีการถอนเงินด้วยระบบออโต้กับเว็บ FIFA55 

1.เข้าสู่ระบบโดยใช้ User ID ของลูกค้า หากยังไม่มีให้คลิก >> สมัคร FIFA55

 • เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ กรณีเข้าหน้าเว๊บแล้วเป็นภาษาอังกฤษ ให้กดเปลี่ยนภาษาให้เป็น “ ภาษาไทย ”


2.เลือกเมนู “ ฝาก/ถอน ” จะปรากฏหน้าต่างสำหรับการแจ้งฝาก/ถอนเงิน


3. เลือกหัวข้อ “การถอนเงิน แจ้งถอน FIFA55” กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่มีให้ครบถ้วน

 • โอนเงินเข้าธนาคาร เลือกธนาคารของลูกค้า (*ธนาคารที่ใช้ลงทะเบียนสมัคร User ID*)
 • จำนวนเงินที่ต้องการถอน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน
 • ชื่อบัญชี ใส่ชื่อบัญชีลูกค้า (*ธนาคารที่ใช้ลงทะเบียนสมัคร User ID*)
 • เลขที่บัญชี ใส่ชื่อบัญชีลูกค้า (*ธนาคารที่ใช้ลงทะเบียนสมัคร User ID*)
 • ทำการถอน ปุ่มสำหรับกดยืนยันเพื่อส่งข้อมูลการ แจ้งถอนเงิน FIFA55 เป็นอันเสร็จสมบูรณ์
 • ทางเว็บขอสงวนสิทย์ยกเลิกการแจ้งถอนหากพบว่าข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งถอนไม่ตรงกับข้อมูลที่ลูกค้าใช้สมัครสมาชิก